Kontakt
 

Wyświetl większą mapę


Tubex Sp. z o.o.

ul. Morgowa 4

91-223 Łódź


tel./fax +48 42 650-05-26
tel./fax +48 42 640-70-56

e-mail: biuro@tubex.net.pl
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi-Sródmieścia w Łodzi,
XX Wydział KRS 0000034889


NIP: 947-18-43-079
REGON: 472276430
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł
Tubex Sp. z o.o. - ul. Morgowa 4, 91-223 Łódź NIP: 947-18-43-079 REGON: 472276430 KRS: 0000034889
Created by HED Soft Corp