Usługi
 

Oferujemy Państwu kompleksowe przygotowanie i sporządzenie dokumentacji technicznej oraz realizację zadań związanych z:

• budową i modernizacją systemów ciepłowniczych

• budową węzłów cieplnych

• budową pompowni

• technologiami bezwykopowymi


Roboty budowlane realizujemy w systemie:

• generalnego wykonawcy

• wykonawcy częściowego

Tubex Sp. z o.o. - ul. Morgowa 4, 91-223 Łódź NIP: 947-18-43-079 REGON: 472276430 KRS: 0000034889
Created by HED Soft Corp